ČESKÁ REPUBLIKA

SYNULOX TBL.

Balení: 100 tablet x (50 mg, 250 mg, 500 mg)

Léčivá látka: Amoxicillinum, acidum clavulanicum.

Popis: Širokospektrální antibiotikum.

Indikace: Pro léčbu infekčních onemocnění respiratorního, trávicího a močového traktu, kožní onemocnění (včetně pyodermií)

Léková forma: Tableta.

Doporučená dávka: 12,5-25,0 mg/kg ž. hm. 2krát denně.