ČESKÁ REPUBLIKA

SYNULOX RTU

Balení: 100 ml

Léčivá látka: Amoxicillinum 140 mg, acidum clavulanicum 35 mg.

Popis: Širokospektrální antibiotikum.

Indikace: Baktericidní účinky proti širokému spektru klinicky významných bakterií, včetně kmenů rezistentních na samotný amoxicilin.

Léková forma: Injekční suspenze.

Doporučená dávka: 1 ml / 20 kg ž. hm.

Ochranné lhůty: Mléko krav: 60 hodin, maso skotu: 42 dní, maso prasat: 31 dní.