ČESKÁ REPUBLIKA

EQUIP FT

Balení: 10 × 2 ml

Léčivá látka: Virus influenzae A/Equi/1 Newmarket/77, Virus influensis A/Equi/2 Borlange/91, Virus influensis A/Equi/2 Kentucky/98, Anatoxinum tetanicum.

Popis: Inaktivovaná virová a inaktivovaná bakteriální toxoidová vakcína s ISCOM -imunitu stimulujícím komplexem pro koně a poníky od stáří 5 měsíců.

Indikace: Aktivní imunizace zdravých koní a poníků, ke snížení klinických příznaků influenzy koní a zamezení šíření viru, prevence mortality způsobené infekcí Clostridium tetani.

Léková forma: Injekční suspenze.

Doporučená dávka: 2 ml hluboko intramuskulárně. Zákadní vakcinace: Aplikují se celkem 3 dávky vakcíny s přestávkou 6 týdnů mezi první a druhou dávkou a s přestávkou 5 měsíců mezi druhou a třetí dávkou. Revakcinace: Po základní vakcinaci by měla následovat každoroční revakcinace 1 dávkou vakcíny s přestávkou maximálně 15 měsíců mezi jednotlivými dávkami.