ČESKÁ REPUBLIKA

EQUIP EHV 1, 4

Balení: 10 × 1 dávka

Léčivá látka: Herpesvirus equorum inactivatum – EHV-1, EHV-4.

Popis: Inaktivovaná virová vakcína pro koně a poníky.

Indikace: Vakcína určená pro aktivní imunizaci koní a poníků ke snížení výskytu respiratorní infekce způsobené herpesvirem koní typu 1 a typu 4 (EHV-1 a EHV-4) a ke snížení vylučování viru v terénu. Dále je vakcína určena ke snížení rizika abortů u gravidních klisen vyvolaného infekcí herpesvirem koní (EHV-1).

Léková forma: Injekční suspenze.

Doporučená dávka: Aplikují se dvě dávky vakcíny Equip EHV 1, 4 v intervalu 4-6 týdnů. Hluboko i.m. v dávce 1,5 ml (1 dávka). Základní vakcinace hříbat je zpravidla vhodná ve stáří 5-6 měsíců. Revakcinace každých 6 měsíců. Vakcinace březích klisen: Ke snížení výskytu abortů vyvolaných infekcí herpesvirem koní se aplikuje vždy 1 dávka vakcíny (1,5 ml) březím klisnám v 5. ,7. a 9. měsíci gravidity.