ČESKÁ REPUBLIKA

EQUEST PRAMOX GEL

Balení: Aplikátor 1 x 14,4 g

Léčivá látka: Moxidectinum 19,5 mg/g, Praziquantelum 121,7 mg/g.

Popis: Endoparazitikum pro koně.

Indikace: K léčbě smíšených invazí způsobených tasemnicemi (Cestoda) a hlísticemi (Nematoda) nebo členovci citlivými na moxidectin a praziquantel.

Léková forma: Perorální gel.

Doporučená dávka: Jednorázová perorální dávka 400 g moxidektinu / kg ž. hm. a 2,5 mg praziquantelu / kg ž. hm. za použití kalibrovaného aplikátoru. Obsah aplikátoru je určen pro koně o ž. hm. 700 kg.