ČESKÁ REPUBLIKA

EQUEST GEL

Balení: Aplikátor 1 x 14,8 g

Léčivá látka: Moxidectinum 18,92 mg/g.

Popis: Endoparazitikum pro koně a poníky.

Indikace: Léčba invazí parazitů citlivých na moxidektín: Velcí strongyli: Strongylus vulgaris (dospělci a arteriální stadia), Strongylus edenatus (dospělci a viscerální stadia), Triodontophorus brevicauda (dospělci), Triodontophorus serratus (dospělci), Triodontophorus tenuicollis (dospělci).

Malí strongyli (dospělci a intraluminální larvální stadia): Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. Ascaridi: Parascaris equorum (dospělci a larvální stadia).

Další druhy: Oxyuris equi (dospělci a larvální stadia), Habronema muscae (dospělci), Gasterophilus intestinalis (L2, L3), Gasterophilus nasalis (L2, L3), Strongyloides westeri (dospělci), Trichostrongylus axei.

Léková forma: Perorální gel.

Doporučená dávka: Jednorázová p.o. dávka 400 g moxidektinu/kg ž. hm. za použití kalibrovaného aplikátoru. Obsah aplikátoru je určen pro koně o ž. hm. 700 kg.