Děkujeme, že jste povolili soubory cookies.

Nyní můžete tuto zprávu skrýt nebo zobrazit další informace o souborech cookies.

ČESKÁ REPUBLIKA

VAKCÍNY

 Vakcíny

COVEXIN 10

injekční suspenze

 

 

Balení: 50 ml
Účinná látka: Clostridium haemolyticum, sordellii, tetani, septicum, novyi, chauvoei, perfringens typů A,B,C,D.
Indikace: K aktivní imunizaci skotu a ovcí proti chorobám spojeným s infekcemi způsobenými Clostridium perfringens aj.
Typ vakcíny: Adjuvantní inaktivovaná.
Popis: Polyvalentní klostridiální vakcína pro skot a ovce s 6–12 měsíčním intervalem revakcinace. Forma výrobku je přizpůsobena obtížným provozním podmínkám v chovech.
Léková forma: Injekční suspenze.
Doporučená dávka: Skot: 2 ml. Ovce: 1 ml. Subkutánně.
Ochranné lhůty: Mléko i maso bez ochranných lhůt.
Cílový druh: Krávy, ovce.

RISPOVAL 3

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

 

Balení: 1 × 5 dávek
Účinná látka: Pi3, BRSV, BVD.
Indikace: Aktivní imunizace telat pro snížení vylučování viru a výskytu klinických příznaků onemocnění virem Pi3, BRSV a BVD typu 1.
Typ vakcíny: Kombinovaná, atenuovaná, živá. (Inaktivovaná složka BVD.)
Popis: Vakcína pro skot na ochranu proti virům s živou složkou Pi3, BRSV a inaktivovanou složkou BVD.
Léková forma: Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem. 
Doporučená dávka: 4 ml intramuskulárně. 
Ochranné lhůty: Mléko i maso bez ochranných lhůt.
Cílový druh:  Krávy. 

RISPOVAL IBR-MARKER INACTIVATUM

injekční suspenze

 

 

Balení: 1 × 10 dávek, 1 × 50 dávek
Účinná látka: Bovinní Herpesvirus typ 1 (BHV-1) kmen Difivac (gE-negat.).
Indikace: Na aktivní imunizaci skotu proti infekční bovinní rinotracheitídě (IBR).
Typ vakcíny: Inaktivovaná.
Popis: Markerová inaktivovaná vakcína umožňující odlišení nakažených a vakcinovaných zvířat.
Léková forma: Injekční suspenze.
Doporučená dávka: 2 ml subkutánně.
Ochranné lhůty: Mléko a maso bez ochranných lhůt.
Cílový druh: Krávy.

RISPOVAL IBR-MARKER VIVUM

lyofilizát a ředidlo na injekční suspenzi

 

 

Balenie: 1 × 10 dávok, 1 × 50 dávok
Účinná látka: Bovinný Herpesvírus typ 1 (BHV-1) kmeň Difivac (gE negat.), modifikovaný živý.
Indikácie: Na aktívnu imunizáciu hovädzieho dobytka proti infekčnej bovinnej rinotracheitíde (IBR).
Typ vakcíny: Živá.
Popis: Markerová živá vakcína umožňujúca odlíšenie nakazených a vakcinovaných zvierat s možnosťou intranazálnej aplikácie pri vakcinácii pri veku menej ako 3 mesiace.
Lieková forma: Lyofilizát a riedidlo na injekčnú suspenziu.
Odporúčaná dávka: 2 ml intranazálne alebo intramuskulárne.
Ochranné lehoty: Mlieko aj mäso bez ochranných lehôt.
Cílový druh: Krávy.

RISPOVAL RS Pi3 INTRANASAL

prášek pro přípravu suspenze
k intranazální aplikaci s rozpouštědlem

 

 

Balení: 1 × 5 dávek, 1 × 25 dávek
Účinná látka: Pi3, BRSV.
Indikace: Aktivní imunizace telat od 9 dnů věku proti BRSV a Pi3.
Typ vakcíny: Atenuovaná živá.
Popis: Doposud nejrychlejší a nejúčinější způsob vakcinace proti BRSV. Podává se intranazálně od 9. dne stáří a imunita nastupuje za 10 dní.
Léková forma: Prášek pro přípravu suspenze k intranazální aplikaci s rozpouštědlem.
Doporučená dávka: 2 ml intranazálně do jedné nebo rozděleně do obou nozder.
Ochranné lhůty: Mléko i maso bez ochranných lhůt.
Cílový druh: Telata, krávy.

RISPOVAL RS Pi3 INTRANASAL APLIKÁTOR


 

Balení: 1 × 5 ks aplikátorů
Popis: Plastový aplikátor k vytvoření aerosolu a správné intranazální aplikaci Rispovalu IntraNasalu.

Výše uvedené údaje jsou platné pouze pro Českou republiku.
Kompletní znění SPC k jednotlivým produktům naleznete zde.

KONTAKTUJTE NÁS

Zoetis

Náměstí 14. října 642/17
150 00  Praha 5

Tel.:257 101 111
Fax: 257 101 101