ČESKÁ REPUBLIKA

SUVAXYN M.HYO

injekční suspenze

Balení: 10 × lahvička o objemu 250 ml (10 × 125 dávek)

Léčivá látka: Mycoplasma hyopneumoniae (P-5722-3).

Indikace: Aktivní imunizace prasat proti infekci Mycoplasma hyopneumoniae a k redukci výskytu plicních lézí.

Typ vakcíny: Inaktivovaná.

Popis: Vysoce imunogenní, 2dávková vakcína. Nástup imunity 2 týdny po primovakcinaci.

Léková forma: Injekční suspenze.

Doporučená dávka: 2 ml intramuskulárně v oblasti krku za uchem. Aplikují se 2 dávky vakcíny v intervalu 2 týdnů.

Ochranné lhůty: Místo aplikace: 3 týdny.