ČESKÁ REPUBLIKA

IMPROVAC

injekční roztok pro prasata

Balení: Láhev o objemu 250 ml (125 dávek)

Léčivá látka: Konjugát analogu GnRF a proteinu min. 300 μg

(syntetický peptidový analog GnRF spojený s diphtheria toxoidem)

Indikace: Indukce tvorby protilátek proti GnRF na dočasné imunologické potlačení funkce varlat.

Pro použití jako alternativa k fyzické kastraci pro snížení kančího zápachu způsobeného klíčovou sloučeninou kančího zápachu adrenostenonem

u nekastrovaných kanců po nástupu puberty.

Popis: Snižuje kančí zápach na zanedbatelné minimum do 1 týdne po podání

2. dávky.

Léková forma: Injekční roztok.

Doporučená dávka: Kanečky ve věku 8 týdnů a starší vakcinovat 2 dávkami o 2 ml v rozmezí nejméně 4 týdnů, druhou dávku standardně podat 4-6 týdnů před porážkou.

Ochranné lhůty: Bez ochranných lhůt.