ČESKÁ REPUBLIKA

GLETVAX 6

injekční suspenze

Balení: 50 ml, 100 ml

Léčivá látka: E.coli, antigeny: K88ab, K88ac, K99, 987P, Clostridium perfringens, Typ B a Typ C, beta toxoid, Typ D, epsilon toxoid.

Indikace: Vakcína k ochraně selat proti neonatální kolibacilóze způsobené

E. coli a nektrotické enteritidě novorozených selat vyvolané Cl. perfringens.

Typ vakcíny: Adjuvantní inaktivovaná.

Léková forma: Injekční suspenze.

Doporučená dávka: 5 ml subkutánně, nejlépe za ucho zvířete.

Ochranné lhůty: Maso bez ochranných lhůt.