ČESKÁ REPUBLIKA

COVEXIN 10

injekční suspenze

Balení: 50 ml

Léčivá látka: Toxoid Clostridium haemolyticum, sordellii, tetani, septicum, novyi, chauvoei (celá kultura), perfringens typů A, B, C, D.

Indikace: K aktivní imunizaci skotu a ovcí proti chorobám spojeným

s infekcemi způsobenými Clostridium perfringens aj.

Typ vakcíny: Adjuvantní inaktivovaná.

Popis: Polyvalentní klostridiální vakcína pro skot a ovce s 6–12 měsíčním intervalem revakcinace. Forma výrobku je přizpůsobena obtížným provozním podmínkám v chovech.

Léková forma: Injekční suspenze.

Doporučená dávka: Skot: 2 ml, ovce: 1 ml. Subkutánní podání.

Ochranné lhůty: Mléko i maso bez ochranných lhůt.