Děkujeme, že jste povolili soubory cookies.

Nyní můžete tuto zprávu skrýt nebo zobrazit další informace o souborech cookies.

ČESKÁ REPUBLIKA

OSTATNÍ

Ostatní produkty 

ACEGON

50 μg/ml injekční roztok

 

Balení: 20 ml
Účinná látka: GnRH 50 μg/ml.
Indikace: Léčba folikulárních ovariálních cyst, optimalizace času ovulace v souvislosti s umělou inseminací.
Popis: Nahrazuje přírodní GnRH, který kontroluje cyklus říje. Stimuluje sekreci FSH & LH z hypofýzy.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: dle SPC.
Ochranné lhůty: Mléko i maso bez ochranných lhůt.
Cílový druh: Krávy.

CIDR

1,38 g vaginální inzert pro skot

 

 

Balení: 10 inzertů/1,38 g
Účinná látka: Progesteron 1,38 g v 1 aplikátoru.
Indikace: Kontrola cyklu říje včetně synchronizace říje a synchronizace dárců a příjemců pro přenos embryí.
Popis: Intravaginální tělísko napuštěné progesteronem. Účinný nástroj k řízené reprodukci nebo ke zlepšení parametrů u krav a jalovic s poruchami cyklu.
Léková forma: Vaginální inzert.
Doporučená dávka: Jeden inzert na 7-9 dní v závislosti na indikaci.
Ochranné lhůty: Mléko i maso bez ochranných lhůt.
Cílový druh: Krávy.

DECTOMAX

10 mg/ml injekční roztok

 

 

 

Balení: 50 ml, 500 ml
Účinná látka: Doramectin 10 mg/ml.
Indikace: Léčba a prevence infekcí gastrointestinálními, plicními a očními nematody aj.
Popis: Širokospektrální antiparazitikum pro skot, prasata a ovce v jedné dávce.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: Skot: 1 ml/50 kg ž. hm. subkutánně. Prasata: 1ml/33 kg ž. hm. intramuskulárně. Ovce: podle indikace 1 ml/50 kg ž. hm. nebo 1 ml/33 kg ž. hm. intramuskulárně.
Ochranné lhůty: Maso skotu: 70 dní. Maso prasat: 77 dní. Maso ovcí: 70 dní. Nepoužívat u laktujících zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat u březích krav a jalovic, které jsou určeny pro produkci mléka pro lidskou spotřebu, během 2 měsíců před předpokládaným porodem. Nepoužívat u březích bahnic, které jsou určeny pro produkci mléka pro lidskou spotřebu do 70 dnů před předpokládaným porodem.
Cílový druh: Prasata, krávy, ovce.

DINOLYTIC

5 mg/ml injekční roztok

 

Balení: 5 × 10 ml
Účinná látka: Dinoprostum 5 mg/ml.
Indikace: Indukce a synchronizace říje, synchronizace ovulace v kombinaci s GnRH nebo analogy GnRH, léčba subestru, léčba pyometry, indukce abortu a porodu aj.
Popis: Injekční prostaglandin – luteolytikum je užívaný u skotu a prasat v synchronizačních programech, či léčbě děložních a poporodních komplikací.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: Skot: 5 ml. Prasata: 2 ml. Koně: 1 ml. Počet dávek dle indikace.
Ochranné lhůty: Maso: 1 den. Mléko: Bez ochranných lhůt.
Cílový druh: Krávy, prasata, koně.

EFFYDRAL

šumivé tablety pro přípravu roztoku pro perorální podání

 

Balení: 48 tablet
Složení: Chlorid sodný 2,34 g, chlorid draselný 1,12 g, hydrogenuhličitan sodný 6,72 g, bezvodá kyselina citronová 3,84 g, monohydrát laktosy 32,44 g, glycin 2,25 g a stearát hořečnatý.
Indikace: Pomoc při dehydrataci, ztrátě elektrolytů a metabolické acidóze, zejména pokud tyto poruchy vznikají v důsledku průjmu.
Léková forma: Šumivé tablety.
Doporučená dávka: 1 tableta do 1 litru vody.
Telata: 2 – 3 litry 2× denně první 2 dny, následující 2 dny 1–1,5 litru.
Prasata: Do odstavu: adlibitní množství roztoku. Po odstavu: max. 1 l roztoku na zvíře na den.
Ochranné lhůty: Mléko i maso bez ochranných lhůt.
Cílový druh: Telata, selata.

IMPROVAC

Injekční roztok pro prasata

obrázek není k dispozici

 

Balení: 125 dávek
Účinná látka: Konjugát analogu GnRF a proteinu.
Indikace: Vyvolává imnunitní odpověď proti endogennímu faktoru uvolňujícímu gonadotropin (GnRF), faktoru, který kontroluje funkci semenníků prostrednictvím gonadotropních hormonů LH a FSH.
Popis: Snížení obsahu látek způsobující zápach u kanečků.
Léková forma: Lyofilizát a ředidlo na injekční suspenzi.
Cílový druh: Kanečci.

LEVATUM SUPER

10/100 mg/ml injekční roztok

 

Balení: Láhev s gumovým uzávěrem o objemu 250 ml
Účinná látka: Ivermectin 10 mg/ml a Clorsulon 100 mg/ml.
Indikace: Přípravek je určen k léčbě smíšených infestací dospělci motolic a gastrointestinálními hlísticemi, plicnivkami, očními červi a/nebo roztoči a vešmi u masného skotu.
Popis: Širokospektrální antiparazitikum pro skot v jedné dávce.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: 1 ml/50 kg ž. hm.
Ochranné lhůty: Mléko: Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat u krav stojících na sucho včetně březích jalovic během 60 dnů před otelením. Maso: 66 dnů.
Cílový druh: Masný skot.

RIMADYL CATTLE

50 mg/ml injekční roztok

 

Balení: 50 ml
Účinná látka: Carprofen 50 mg/ml.
Indikace: Pomocná léčba ke snížení klinických příznaků u akutního infekčního respiračního onemocnění a akutních mastitid skotu.
Popis: Léčba jednou dávkou. Nesteroidní antiflogistikum s rychlým nástupem a dlouhotrvajícím účinkem (až 70 hodin).
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: Jednorázově 1 ml/35 kg ž. hm. subkutánně nebo intravenózně.
Ochranné lhůty: Mléko bez ochranné lhůty. Maso skotu: 21 dní.
Cílový druh: Krávy.

SPUTOP SPOT-ON

10 mg/ml roztok pro nakapání na kůži

 

Balení: 250 ml plastová láhev
Účinná látka: Deltrametrin 10 mg/ml.
Indikace: Lokální aplikace proti vším a mouchám, klíšťatům, klošům u skotu a ovcí.
Popis: Syntetický pyretroid s vysokou účinností. Přípravek nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Léková forma: Roztok pro aplikaci na kůži.
Doporučená dávka: Skot: 10 ml. Ovce: 5 ml. Jehňata: 2,5 ml.
Ochranné lhůty: Mléko skotu bez ochranné lhůty.
Maso skotu: 14 dní. Maso ovcí: 28 dní. Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Cílový druh: Krávy, ovce.

SYNULOX BOLUS

400 mg/100 mg tablety

 

Balení: 25 × 4 tablety
Účinná látka: Amoxicillin 400 mg a kyselina klavulanová 100 mg v jedné tabletě.
Indikace: Léčba enteritid a pupečních infekcí u telat.
Popis: Pro telata výhodně sestavená perorální tableta s antibiotikem a inhibitorem betalaktamázy.
Léková forma: Tableta.
Doporučená dávka: 6,25–12,5 mg/kg ž. hm., perorálně. Např. 2 × denně ½ tablety/40 kg tele.
Ochranné lhůty: Maso telat: 9 dní.
Cílový druh: Telata.

Výše uvedené údaje jsou platné pouze pro Českou republiku.
Kompletní znění SPC k jednotlivým produktům naleznete zde.

KONTAKTUJTE NÁS

Zoetis

Náměstí 14. října 642/17
150 00  Praha 5

Tel.:257 101 111
Fax: 257 101 101