Děkujeme, že jste povolili soubory cookies.

Nyní můžete tuto zprávu skrýt nebo zobrazit další informace o souborech cookies.

ČESKÁ REPUBLIKA

OSTATNÍ

DECTOMAX

10 mg/ml injekční roztok

 

Balení: 500 ml
Léčivá látka: Doramectin 10 mg/ml.
Indikace: Léčba a potlačení infekcí gastrointestinálními, plicními a očními nematody aj.
Popis: Širokospektrální antiparazitikum pro skot, prasata a ovce v jedné dávce.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: Skot: 1 ml/50 kg ž. hm. subkutánně, prasata: 1 ml/33 kg ž. hm. intramuskulárně, ovce: podle indikace 1 ml/50 kg ž. hm. nebo 1 ml/33 kg ž. hm. intramuskulárně.
Ochranné lhůty: Nepoužívat u laktujících zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.
Maso skotu:70 dní. Nepoužívat u březích krav a jalovic, které jsou určeny pro produkci mléka pro lidskou spotřebu, během 2 měsíců před předpokládaným porodem.
Maso prasat:77 dní.
Maso ovcí:70 dní. Nepoužívat u březích bahnic, které jsou určeny pro produkci mléka pro lidskou spotřebu do 70 dnů před předpokládaným porodem.

DUPHALYTE

injekční roztok

 

Balení: 500 ml
Léčivá látka: Vitaminy: Thiamin, Riboflavin, Pyridoxin, Kyanocobalamin, Nicotinamid, Panthenol.
Elektrolyty: Calcii chloridum hexahydricum, Magnesii sulfas, Kalii chloridum.
Aminokyseliny a výživné složky: Glucosum, Arginini hydrochloridum, Cysteini hydrochloridum monohydricum, Natrii hydrogenoglutamas, Histidini hydrochloridum monohydricum, Isoleucinum, Leucinum, Lysini hydrochloridum, Methioninum, Phenylalaninum racemicum, Threoninum, Tryptopohanum racemicum, Valinum racemicum.
Indikace: K podpůrné terapii při dehydrataci, ztrátách tělních tekutin, imbalanci elektrolytů a při hypoproteinemii.
Popis: Sterilní rehydratační roztok s komplexním složením, s obsahem vitaminů, elektrolytů, aminokyselin a výživných složek pro koně, skot, prasata, psy, kočky a drůbež - jednodenní kuřata.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: Skot, prasata, koně: do 2 ml na kg ž. hm.
Hříbata, telata a selata: do 6 ml na kg ž. hm.
Psi a kočky: do 10 ml na kg ž. hm.
Jednodenní kuřata: 0,5-0,75 ml na kg ž. hm.
Ochranné lhůty: Bez ochranných lhůt.

LINCO-SPECTIN prášek

222 mg/g + 444,7 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího

 

Balení: 1 x 150 g
Léčivá látka: Linkomycin, Spektinomycin.
Indikace: Prasata: Léčba a metafylaxe proliferativní enteropatie (ileitis) vyvolané Lawsonia intracellularis a přidruženými enteropatogenními druhy (Escherichia coli) citlivými na linkomycin a spektinomycin. Před použitím přípravku musí být potvrzena přítomnost nákazy v dané skupině zvířat.
Kur domácí: Léčba a metafylaxe chronické respiratorní choroby (CRD) spojené s nízkou mortalitou vyvolané Mycoplasma gallisepticum a Escherichia coli citlivými na linkomycin a spektinomycin. Před použitím přípravku musí být potvrzena přítomnost nákazy v daném hejnu.
Popis: Kombinace 2 léčivých látek- linkosamidového a amidoglykosidového antibiotika s rychlým účinkem pro případy vzplanutí střevních infekcí v chovech prasat, s nulovou ochrannou lhůtou a možností použití až do konce výkrmu; léčba respiračního syndromu v chovech drůbeže.
Léková forma: Světle bílý prášek pro podání v pitné vodě.
Doporučená dávka: Prasata: 3,33 mg linkomycinu a 6,67 mg spektinomycinu /kg ž.hm. /den po dobu 7 dnů.
To odpovídá 15 mg přípravku /kg ž. hm. /den po dobu 7 dnů.

Kur domácí: 16,65 mg linkomycinu a 33,35 mg spektinomycinu / kg ž. hm. / den po dobu 7 dnů
To odpovídá 75 mg přípravku /kg ž. hm. /den po dobu 7 dnů. Koncentrace přípravku v medikované pitné vodě závisí na živé hmotnosti zvířat a jejich denní spotřebě vody. Pro určení přesného dávkování čtěte příbalovou informaci.

Ochranné lhůty: Prasata: maso bez ochranné lhůty; Kur domácí: maso 5 dnů, nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu, včetně kuřic určených k produkci vajec pro lidskou spotřebu.

MEFLOSYL

injekční roztok

 

Balení: 100 ml, 250 ml
Léčivá látka: Flunixin.
Indikace:Bolestivé stavy při zánětlivých reakcích; horečnaté stavy, hypersekrece a ztráta funkční schopnosti sliznic při bronchopneumonia; bolestivé stavy, dehydratace a hyperperistaltika v případech enteritidy; bolestivé stavy, horečnaté stavy, otoky apod., endotoxikózy v případech mastitid; léčba alterací kosterního svalstva a kloubů (kulhání, myositidy, artritidy, tedinitidy, burzitidy, fraktury apod.) a při kolikách; MMA syndrom; pooperační stavy.
Popis: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva pro skot, prasata a koně.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: Skot: 2 ml/45 kg ž. hm. intravenózně, opakovaně až po dobu 3 dní a doplnit kauzální léčbou.

Případné opakování aplikace je možné po 24 hodinách.

Prasata: 2 ml/45 kg ž. hm. hluboko intramuskulárně, opakovat 1-2krát ve 12 hodinových intervalech v závislosti na účinku léčby.

Koně: onemocnění pohybového aparátu: 1 ml/45 kg ž. hm. intravenózně, jedenkrát denně opakovaně až po dobu 5 dní; koliky: 1 ml/45 kg ž. hm. intravenózně, možno opakovat při rekurzi koliky. Zajistit přístup k pitné vodě.


Ochranné lhůty: Skot: maso - 4 dny, mléko - 24 hodin; prasata: maso - 18 dní; koně: maso - 10 dní.

RIMADYL CATTLE

50 mg/ml injekční roztok

 

Balení: 50 ml
Léčivá látka: Carprofen 50 mg/ml.
Indikace: Pomocná léčba ke snížení klinických příznaků u akutního infekčního respiračního onemocnění a akutních mastitid skotu.
Popis: Léčba jednou dávkou. Nesteroidní antiflogistikum s rychlým nástupem a dlouhotrvajícím účinkem.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: Jednorázově 1 ml/35 kg ž. hm. subkutánně nebo intravenózně.
Ochranné lhůty: Mléko bez ochranné lhůty.

Maso skotu: 21 dní.

SPUTOP SPOT-ON

10 mg/ml roztok pro nakapání na kůži

 

Balení: 250 ml plastová láhev
Léčivá látka: Deltamethrin 10 mg/ml.
Indikace: Lokální použití na ochranu proti vším a mouchám, klíšťatům, klošům u skotu a ovcí.
Popis: Syntetický pyretroid s vysokou účinností.
Léková forma: Roztok pro aplikaci na kůži.
Doporučená dávka: Skot: 10 ml; ovce: 5 ml; jehňata: 2,5 ml.
Ochranné lhůty: Mléko skotu bez ochranné lhůty; maso skotu: 14 dní; maso ovcí: 28 dní.

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

SYNULOX BOLUS

400 mg/100 mg potahované tablety

 

Balení: 25 × 4 tablety
Léčivá látka: Amoxicillin 400 mg a kyselina klavulanová 100 mg v jedné tabletě.
Indikace: Léčba enteritid a pupečních infekcí u telat.
Popis: Pro telata výhodně sestavená perorální tableta s antibiotikem a inhibitorem beta-laktamázy.
Léková forma: Tableta.
Doporučená dávka: 6,25 – 12,5 mg/kg ž. hm., perorálně dvakrát denně.
Ochranné lhůty: Maso telat: 9 dní.

KONTAKTUJTE NÁS

Zoetis

Náměstí 14. října 642/17
150 00  Praha 5

Tel.:257 101 111
Fax: 257 101 101