ČESKÁ REPUBLIKA

SYNULOX BOLUS

400 mg/100 mg potahované tablety

Balení: 25 × 4 tablety

Léčivá látka: Amoxicillin 400 mg a kyselina klavulanová 100 mg v jedné tabletě.

Indikace: Léčba enteritid a pupečních infekcí u telat.

Popis: Pro telata výhodně sestavená perorální tableta s antibiotikem a inhibitorem beta-laktamázy.

Léková forma: Tableta.

Doporučená dávka: 6,25 – 12,5 mg/kg ž. hm., perorálně dvakrát denně.

Ochranné lhůty: Maso telat: 9 dní.