ČESKÁ REPUBLIKA

RIMADYL CATTLE

50 mg/ml injekční roztok

Balení: 50 ml

Léčivá látka: Carprofen 50 mg/ml.

Indikace: Pomocná léčba ke snížení klinických příznaků u akutního infekčního respiračního onemocnění a akutních mastitid skotu.

Popis: Léčba jednou dávkou. Nesteroidní antiflogistikum s rychlým nástupem a dlouhotrvajícím účinkem.

Léková forma: Injekční roztok.

Doporučená dávka: Jednorázově 1 ml / 35 kg ž. hm. subkutánně nebo intravenózně.

Ochranné lhůty: Mléko bez ochranné lhůty. Maso skotu: 21 dní.