ČESKÁ REPUBLIKA

LINCO-SPECTIN prášek

222 mg/g + 444,7 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího

Balení: 1 x 150 g

Léčivá látka: Linkomycin, Spektinomycin.

Indikace: Prasata: Léčba a metafylaxe proliferativní enteropatie (ileitis) vyvolané Lawsonia intracellularis a přidruženými enteropatogenními druhy (Escherichia coli) citlivými na linkomycin a spektinomycin. Před použitím přípravku musí být potvrzena přítomnost nákazy v dané skupině zvířat.

Kur domácí: Léčba a metafylaxe chronické respiratorní choroby (CRD) spojené s nízkou mortalitou vyvolané Mycoplasma gallisepticum a Escherichia coli citlivými na linkomycin a spektinomycin. Před použitím přípravku musí být potvrzena přítomnost nákazy v daném hejnu.

Popis: Kombinace 2 léčivých látek- linkosamidového a amidoglykosidového antibiotika s rychlým účinkem pro případy vzplanutí střevních infekcí v chovech prasat, s nulovou ochrannou lhůtou a možností použití až do konce výkrmu; léčba respiračního syndromu v chovech drůbeže.

Léková forma: Světle bílý prášek pro podání v pitné vodě.

Doporučená dávka: Prasata: 3,33 mg linkomycinu a 6,67 mg spektinomycinu / kg ž. hm. / den po dobu 7 dnů.

To odpovídá 15 mg přípravku / kg ž. hm. / den po dobu 7 dnů.

Kur domácí: 16,65 mg linkomycinu a 33,35 mg spektinomycinu / kg ž. hm. / den po dobu 7 dnů

To odpovídá 75 mg přípravku / kg ž. hm. / den po dobu 7 dnů. Koncentrace přípravku v medikované pitné vodě závisí na živé hmotnosti zvířat a jejich denní spotřebě vody. Pro určení přesného dávkování čtěte příbalovou informaci.

Ochranné lhůty: Prasata: maso bez ochranné lhůty; Kur domácí: maso 5 dnů, nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu, včetně kuřic určených k produkci vajec pro lidskou spotřebu.