ČESKÁ REPUBLIKA

DECTOMAX

10 mg/ml injekční roztok

Balení: 500 ml

Léčivá látka: Doramectin 10 mg/ml.

Indikace: Léčba a potlačení infekcí gastrointestinálními, plicními a očními nematody aj.

Popis: Širokospektrální antiparazitikum pro skot, prasata a ovce v jedné dávce.

Léková forma: Injekční roztok.

Doporučená dávka: Skot: 1 ml/50 kg ž. hm. subkutánně, prasata: 1 ml / 33 kg ž. hm. intramuskulárně,

ovce: podle indikace 1 ml / 50 kg ž. hm. nebo 1 ml / 33 kg ž. hm. intramuskulárně.

Ochranné lhůty: Nepoužívat u laktujících zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Maso skotu: 70 dní. Nepoužívat u březích krav a jalovic, které jsou určeny pro produkci mléka pro lidskou spotřebu, během 2 měsíců před předpokládaným porodem.

Maso prasat: 77 dní.

Maso ovcí: 70 dní. Nepoužívat u březích bahnic, které jsou určeny pro produkci mléka pro lidskou spotřebu do 70 dnů před předpokládaným porodem.