ČESKÁ REPUBLIKA

ORBENIN EXTRA DC

600 mg intramamární suspenze

Balení: 24 aplikátorů / 3,6 g

Léčivá látka: Kloxacilin 600 mg v 1 aplikátoru.

Indikace: Antibiotická léčba mastitid krav v zaprahlosti a poskytnutí ochrany proti novým infekcím během zaprahlosti.

Popis: Technologicky vyspělá (dynomilizovaná) forma antibiotického přípravku zajišťuje lepší průnik antibiotika do tkáně vemene.

Léková forma: Aplikátor s antibiotikem.

Doporučená dávka: Obsah jednoho aplikátoru vtlačit do každé čtvrti ihned po posledním dojení před stáním na sucho.

Ochranné lhůty: Mléko: použití nejpozději 42 dnů před porodem – ochranná lhůta na mléko je v tomto případě 4 dny po porodu. Dojde-li k otelení dříve, ochranná lhůta na mléko se rovná termínu aplikace + 46 dní.

Maso: 28 dní.