ČESKÁ REPUBLIKA

PIRSUE

5 mg/ml intramamární roztok pro skot

Balení: 24 aplikátorů / 10 ml

Léčivá látka: Pirlimycinum 50 mg v 10 ml aplikátoru.

Indikace: Léčba subklinických mastitid u laktujících krav způsobených grampozitivními koky citlivými na pirlimycin, včetně stafylokoků, jako je Staphylococcus aureus, jak penicilináza-pozitivních, tak penicilináza-negativních a koaguláza-negativních stafylokoků; dále streptokoky včetně

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie a Streptococcus uberis.

Popis: Léčba subklinických mastitid u laktujících krav.

Léková forma: Intramamární roztok.

Doporučená dávka: Aplikovat jeden aplikátor (50 mg pirlimycinu) do každé infikované čtvrti. Léčba se skládá z osmi aplikací po jednom aplikátoru každých 24 hodin.

Ochranné lhůty: Maso: 23 dní, mléko: 5 dní.