Děkujeme, že jste povolili soubory cookies.

Nyní můžete tuto zprávu skrýt nebo zobrazit další informace o souborech cookies.

ČESKÁ REPUBLIKA

INJEKČNÍ ANTIBIOTIKA

CLAMOXYL LA

inj. ad us. vet.

 

Balení: 100 ml
Léčivá látka: Amoxicillin 150 mg/ml.
Indikace: Širokospektrální, semisyntetický penicilin s baktericidním efektem.
Popis: Depotní antibiotikum s širokým indikačním spektrem a mezidruhovým použitím.
Léková forma: Injekční suspenze.
Doporučená dávka: 1 ml/10 kg ž. hm. Aplikace může být opakována za 48 hodin.
Ochranné lhůty: Mléko krav: 96 hodin, mléko ovcí: 120 hodin, maso skotu a ovcí: 21 dní, maso prasat: 42 dní.

DRAXXIN 100 MG/ML

injekční roztok

 

Balení: 50 ml, 100 ml.
Léčivá látka: Tulathromycin 100 mg/ml.
Indikace: Injekční antibiotikum pro léčbu a metafylaxi respiračních infekcí prasat, skotu a léčbu počáteční fáze infekční pododermatitidy ovcí.
Popis: Terapie jednou dávkou.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: 1 ml/40 kg ž. hm., skot – subkutánně, prasata a ovce – intramuskulárně.
Ochranné lhůty: Maso skotu: 22 dní, maso prasat: 13 dní, maso ovcí: 16 dní.
Nepoužívat u laktujících zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat během 2 měsíců před očekávaným porodem u březích zvířat určených pro produkci mléka pro lidskou spotřebu.

DRAXXIN 25 MG/ML

injekční roztok pro prasata

 

Balení: 100 ml.
Léčivá látka: Tulathromycin 25 mg/ml.
Indikace: Léčba a metafylaxe respiračního onemocnění prasat způsobeného infekcemi citlivými na tulathromycin.
Popis: Nižší koncentrace antibiotika, umožňující snadnější dávkování pro selata; Zachovává výhodný režim dávkování – tzv. terapie jednou dávkou.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: 1 ml/10 kg ž. hm. intramuskulárně, jednorázově.
Ochranné lhůty: Maso: 13 dní.

EXCENEL FLUID 50 MG/ML

injekční suspense

 

Balení: 100 ml, 250 ml.
Léčivá látka: Ceftiofur hydrochlorid 50 mg/ml.
Indikace: Antibiotikum pro léčbu respiračního onemocnění skotu a prasat, akutní interdigitální nekrobacilózy skotu a akutních poporodních infekcí reprodukčního traktu.
Popis: Oblíbené antibiotikum - cephalosporin III. generace s vylepšenou aplikovatelností; bez rizika kontaminace mléka u zvířat v laktaci.
Léková forma: Injekční suspenze.
Doporučená dávka: Skot: 1 ml/50 kg ž. hm. subkutánně, prasata: 1 ml/16 kg ž. hm. intramuskulárně
Ochranné lhůty: Mléko: bez ochranné lhůty, maso skotu: 6 dní, maso prasat: 2 dny.

EXCENEL 50 MG/ML

lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku

 

Balení: 1x4 g
Léčivá látka: Ceftiofur.
Indikace: Přípravek je indikován pro léčbu bakteriálního respiratorního onemocnění vyvolaného kmeny citlivými na léčivou látku. Dále je určen pro léčbu akutní interdigitální nekrobacilózy vyvolané Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus.
Popis: Dlohouhodobě ověřené, spolehlivé antibiotikum (cefalosporin III. generace) pro skot, prasata a koně.a
Léková forma: Lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku
Doporučená dávka: Skot - respiratorní infekce a interdigitální nekrobacilóza: 1 ml/50 kg ž. hm. Intramuskulárně jedenkrát denně po dobu 3 dnů ve 24 hodinových intervalech; prasata: 1 ml/16 kg ž. hm. intramuskulárně jedenkrát denně po dobu 3 dnů ve 24 hodinových intervalech; koně: 1 ml/25 kg ž. hm. intramuskulárně jedenkrát denně po 10 dnů s 24 hodinovým intervalem.
Ochranné lhůty: Maso skotu: 24 hodin; maso prasat: 48 hodin; mléko: bez ochranné lhůty; koně: nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

LINCO-SPECTIN

injekční roztok

 

Balení: 100 ml
Léčivá látka: Linkomycin 50 mg/ml a spektinomycin 100 mg/ml.
Indikace: Léčba bakteriálních a mykoplazmaty způsobených pneumónií, dyzentérií prasat a bakteriálních enteritid u telat a další (viz SPC).
Popis: Rychlé vstřebání a rychlý nástup maximálních hladin po intramuskulární aplikaci.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: 1 ml/10 kg ž. hm. intramuskulárně u prasat, ovcí a neruminujících telat v minimálně třech dávkách.
Ochranné lhůty: Maso telat: 21 dní; maso ovcí: 15 dní; maso prasat: 14 dní; ovce: nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

Naxcel 100 MG/ML

injekční suspenze

 

Balení: 100 ml
Léčivá látka: Ceftiofur 100 mg/ml.
Indikace: Léčba streptokokových infekcí a bakteriálních respiračních onemocnění u prasat.
Popis: Moderní, technologicky vyspělý cefalosporin III. generace, umožňující léčbu jednou dávkou.
Léková forma: Injekční suspenze.
Doporučená dávka: 1 ml/20 kg ž. hm. intramuskulárně.
Ochranné lhůty: Maso: 71 dnů.

NAXCEL CATTLE 200 MG/ML

injekční suspenze

 

Balení: 100 ml
Léčivá látka: Ceftiofur 200 mg/ml.
Indikace: Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy a akutní poporodní metritidy.
Popis: Terapie jednou dávkou, aplikace do báze ucha.
Léková forma: Injekční suspenze.
Doporučená dávka: 1 ml/30 kg ž. hm. subkutánně do báze ušního boltce.
Ochranné lhůty: Mléko bez ochranných lhůt. Maso: 9 dní (při dodržení místa aplikace).

TERRAMYCIN LA 200 MG/ML

injekční roztok

 

Balení: 250 ml
Léčivá látka: Oxytetracyklin 200 mg/ml.
Indikace: Léčba a potlačení infekcí způsobených zárodky citlivými na oxytetracyklin jako je respirační syndrom, artritidy, infekční keratokunjuktivitidy, mastitidy a onemocnění paznehtů u skotu a ovcí; respirační infekce u prasat.
Popis: Tetracyklinové depotní antibiotikum pro léčbu v širokém indikačním spektru infekcí skotu, prasat a ovcí.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: 1 ml/10 kg ž. hm. intramuskulárně.
Ochranné lhůty: Mléko:7 dní (168 hodin), maso skotu: 37 dní, maso ovcí: 22 dní, maso prasat: 32 dní.

KONTAKTUJTE NÁS

Zoetis

Náměstí 14. října 642/17
150 00  Praha 5

Tel.:257 101 111
Fax: 257 101 101