Děkujeme, že jste povolili soubory cookies.

Nyní můžete tuto zprávu skrýt nebo zobrazit další informace o souborech cookies.

ČESKÁ REPUBLIKA

INJEKČNÍ ANTIBIOTIKA

Injekční antibiotika 

DRAXXIN

100 mg/ml injekční roztok

 

Balení: 50 ml, 100 ml
Účinná látka: Tulathromycin 100 mg/ml.
Indikace: Injekční antibiotikum pro léčbu a prevenci respiračních infekcí prasat a skotu.
Popis: Terapie jednou dávkou. Účinnost až 15 dní.
Léková forma: Injekční roztok. 
Doporučená dávka: 1 ml/40 kg ž. hm. Skot – subkutánně, prasata – intramuskulárně. 
Ochranné lhůty: Maso skotu: 49 dní. Maso prasat: 33 dní. Nepoužívat u dojnic, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum. Nepoužívat během 2 měsíců před očekávaným porodem u březích krav nebo jalovic určených pro produkci mléka pro lidský konzum. 
Cílový druh: Krávy, prasata.

CLAMOXYL LA

inj. ad us. vet.

 

Balení: 6 × 100 ml
Účinná látka: Amoxicillin 150 mg/ml.
Indikace: Širokospektrální, semisyntetický penicilin s baktericidním efektem.
Popis: Depotní antibiotikum s širokým indikačním spektrem a mezidruhovým použitím.
Léková forma: Injekční suspenze.
Doporučená dávka: 1 ml/10 kg ž. hm. Aplikace může být opakována za 48 hodin.
Ochranné lhůty: Mléko krav: 96 hodin. Mléko ovcí: 120 hodin. Maso skotu a ovcí: 21 dní. Maso prasat: 42 dní.
Cílový druh: Prasata, krávy, ovce, psi, kočky.

 

DUPHAMOX LA

150 mg/ml injekční suspenze

 

 

Balení: 100 ml, 250 ml
Účinná látka: Amoxicillin 150 mg/ml.
Indikace: Antibiotikum určené k léčbě a profylaxi infekcí.
Popis: Penicilinové antibiotikum určené k léčbě infekcí ve spektru citlivosti.
Léková forma: Injekční suspenze. 
Doporučená dávka: 1 ml/10 kg ž. hm. Dle potřeby lze aplikaci opakovat za 48 hodin.
Ochranné lhůty: Mléko krav: 84 hodin. Maso: 21 dní. Přípravek nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Cílový druh: Prasata, krávy, ovce, psi, kočky.

 

 

EXCENEL RTU 

inj. ad us. vet. 

 

 

Balení: 100 ml
Účinná látka: Ceftiofur hydrochlorid 50 mg/ml.
Indikace: Antibiotikum pro léčbu respiračního onemocnění, akutní interdigitální nekrobacilózy a akutní poporodní metritidy pro skot a prasata.
Popis: Bez rizika kontaminace mléka u zvířat v laktaci.
Léková forma: Injekční suspenze. 
Doporučená dávka: Skot: 1 ml/50 kg ž. hm. subkutánně.
Prasata: 1 ml/16 kg ž. hm. intramuskulárně.
Ochranné lhůty: Mléko bez ochranné lhůty. Maso skotu: 8 dní. Maso prasat: 5 dní.
Cílový druh: Krávy, prasata.

 

 

LINCO-SPECTIN

injekční roztok

 

 

 

Balení: 100 ml
Účinná látka: Linkomycin 50 mg/ml a spektinomycin 100 mg/ml.
Indikace: Léčba bakteriálních a mykoplazmaty způsobených pneumónií, dyzentérií prasat a bakteriálních enteritid u telat.
Popis: Rychlé vstřebání a rychlý nástup maximálních hladin po intramuskulární aplikaci.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: 1 ml/10 kg ž. hm. intramuskulárně u prasat, ovcí a neruminujících telat v minimálně třech dávkách.
Ochranné lhůty: Maso telat: 21 dní. Maso ovcí: 15 dní. Maso prasat: 14 dní. Přípravek nepoužívat u ovcí, jejich mléko je určeno pro lidský konzum.
Cílový druh: Telata, prasata, ovce, psi, kočky.

 

NAXCEL

 100 mg/ml injekční suspenze

 

 

Balení: 100 ml
Účinná látka: Ceftiofur 100 mg/ml.
Indikace: Léčba streptokokových infekcí a bakteriálních respiračních onemocnění u prasat.
Popis: Moderní, technologicky vyspělý cefalosporin třetí generace, umožňující léčbu jednou dávkou.
Léková forma: Injekční suspenze.
Doporučená dávka: 1 ml/20 kg. ž. hm. intramuskulárně.
Ochranné lhůty: Maso: 71 dnů.
Cílový druh: Prasata.

 

NAXCEL CATTLE

200 mg/ml injekční suspenze

 

 

Balení: 100 ml
Účinná látka: Ceftiofur 200 mg/ml.
Indikace: Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy a akutní poporodní metritidy.
Popis: Terapie jednou dávkou. Aplikace do báze ucha.
Léková forma: Injekční suspenze.
Doporučená dávka: 1 ml/30 kg ž. hm. subkutánně.
Ochranné lhůty: Mléko bez ochranných lhůt. Maso: 9 dní (při dodržení místa aplikace).
Cílový druh: Krávy.

 TERRAMYCIN LA

inj. ad us. vet

 

 

Balení: 250 ml
Účinná látka: Oxytetracyklin 200 mg/ml. 
Indikace: Léčba a potlačení infekčních onemocnění jako je respirační syndrom, artritidy, infekční keratokunjuktivitidy, mastitidy a onemocnění paznehtů u skotu a ovcí. Respirační infekce u prasat.
Popis: Tetracyklinové depotní antibiotikum pro léčbu v širokém indikačním spektru infekcí skotu, prasat a ovcí.
Léková forma: Injekční roztok.
Doporučená dávka: 1 ml/10 kg ž. hm. intramuskulárně.
Ochranné lhůty: Mléko: 7 dní (168 hodin). Maso skotu: 37 dní. Maso ovcí: 22 dní. Maso prasat: 32 dní.
Cílový druh: Krávy, prasata, ovce.

Výše uvedené údaje jsou platné pouze pro Českou republiku.
Kompletní znění SPC k jednotlivým produktům naleznete zde.

KONTAKTUJTE NÁS

Zoetis

Náměstí 14. října 642/17
150 00  Praha 5

Tel.:257 101 111
Fax: 257 101 101