ČESKÁ REPUBLIKA

TERRAMYCIN LA

200 mg/ml injekční roztok

Balení: 250 ml

Léčivá látka: Oxytetracyklin 200 mg/ml.

Indikace: Léčba a potlačení infekcí způsobených zárodky citlivými na oxytetracyklin jako je respirační syndrom, artritidy, infekční keratokunjuktivitidy, mastitidy a onemocnění paznehtů u skotu a ovcí; respirační infekce u prasat.

Popis: Tetracyklinové depotní antibiotikum pro léčbu v širokém indikačním spektru infekcí skotu, prasat a ovcí.

Léková forma: Injekční roztok.

Doporučená dávka: 1 ml / 10 kg ž. hm. Intramuskulárně.

Ochranné lhůty: Mléko: 7 dní (168 hodin), maso skotu: 37 dní, maso ovcí: 22 dní, maso prasat: 32 dní.