ČESKÁ REPUBLIKA

NAXCEL

100 mg/ml injekční suspenze

Balení: 100 ml

Léčivá látka: Ceftiofur 100 mg/ml.

Indikace: Léčba streptokokových infekcí a bakteriálních respiračních onemocnění u prasat.

Popis: Moderní, technologicky vyspělý cefalosporin III. generace, umožňující léčbu jednou dávkou.

Léková forma: Injekční suspenze.

Doporučená dávka: 1 ml / 20 kg ž. hm. Intramuskulárně.

Ochranné lhůty: Maso: 71 dnů.