ČESKÁ REPUBLIKA

NAXCEL CATTLE

200 mg/ml injekční suspenze

Balení: 100 ml

Léčivá látka: Ceftiofur 200 mg/ml.

Indikace: Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy a akutní poporodní metritidy.

Popis: Terapie jednou dávkou, aplikace do báze ucha.

Léková forma: Injekční suspenze.

Doporučená dávka: 1 ml / 30 kg ž. hm. subkutánně do báze ušního boltce.

Ochranné lhůty: Mléko bez ochranných lhůt. Maso: 9 dní (při dodržení místa aplikace).