ČESKÁ REPUBLIKA

LINCO-SPECTIN

injekční roztok

Balení: 100 ml

Léčivá látka: Linkomycin 50 mg/ml a spektinomycin 100 mg/ml.

Indikace: Léčba bakteriálních a mykoplazmaty způsobených pneumónií, dyzentérií prasat a bakteriálních enteritid u telat a další (viz SPC).

Popis: Rychlé vstřebání a rychlý nástup maximálních hladin po intramuskulární aplikaci.

Léková forma: Injekční roztok.

Doporučená dávka: 1 ml/10 kg ž. hm. intramuskulárně u prasat, ovcí a neruminujících telat v minimálně třech dávkách.

Ochranné lhůty: Maso telat: 21 dní; maso ovcí: 15 dní; maso prasat: 14 dní; ovce: nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.