ČESKÁ REPUBLIKA

EXCENEL

50 mg/ml lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku

Balení: 1x4 g

Léčivá látka: Ceftiofur.

Indikace: Přípravek je indikován pro léčbu bakteriálního respiratorního onemocnění vyvolaného kmeny citlivými na léčivou látku. Dále je určen pro léčbu akutní interdigitální nekrobacilózy vyvolané Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus.

Popis: Dlohouhodobě ověřené, spolehlivé antibiotikum (cefalosporin III. generace) pro skot, prasata a koně.

Léková forma: Lyofi lizát pro přípravu injekčního roztoku.

Doporučená dávka: Skot - respiratorní infekce a interdigitální nekrobacilóza: 1 ml / 50 kg ž. hm. Intramuskulárně jedenkrát denně po dobu 3 dnů ve 24 hodinových intervalech; prasata: 1 ml / 16 kg ž. hm. Intramuskulárně jedenkrát denně po dobu 3 dnů ve 24 hodinových intervalech; koně: 1 ml / 25 kg ž. hm. intramuskulárně jedenkrát denně po 10 dnů s 24 hodinovým intervalem.

Ochranné lhůty: Maso skotu: 24 hodin; maso prasat: 48 hodin; mléko: bez ochranné lhůty; koně: nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.