ČESKÁ REPUBLIKA

EXCENEL FLUID

50 mg/ml injekční suspense

Balení: 100 ml, 250 ml.

Léčivá látka: Ceftiofur hydrochlorid 50 mg/ml.

Indikace: Antibiotikum pro léčbu respiračního onemocnění skotu

a prasat, akutní interdigitální nekrobacilózy skotu a akutních poporodních infekcí reprodukčního traktu.

Popis: Oblíbené antibiotikum - cephalosporin III. generace s vylepšenou aplikovatelností; bez rizika kontaminace mléka u zvířat v laktaci.

Léková forma: Injekční suspenze.

Doporučená dávka: Skot: 1 ml / 50 kg ž. hm. subkutánně, prasata: 1 ml / 16 kg ž. hm. Intramuskulárně.

Ochranné lhůty: Mléko: bez ochranné lhůty, maso skotu: 6 dní, maso prasat: 2 dny.