ČESKÁ REPUBLIKA

DRAXXIN 100 mg/ml

injekční roztok

Balení: 50 ml, 100 ml.

Léčivá látka: Tulathromycin 100 mg/ml.

Indikace: Injekční antibiotikum pro léčbu a metafylaxi respiračních infekcí prasat, skotu a léčbu počáteční fáze infekční pododermatitidy ovcí.

Popis: Terapie jednou dávkou.

Léková forma: Injekční roztok.

Doporučená dávka: 1 ml/40 kg ž. hm., skot – subkutánně, prasata a ovce – intramuskulárně.

Ochranné lhůty: Maso skotu: 22 dní, maso prasat: 13 dní, maso ovcí: 16 dní.

Nepoužívat u laktujících zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat během 2 měsíců před očekávaným porodem u březích zvířat určených pro produkci mléka pro lidskou spotřebu.