ČESKÁ REPUBLIKA

CLAMOXYL LA

inj. ad us. vet.

Balení: 100 ml

Léčivá látka: Amoxicillin 150 mg/ml.

Indikace: Širokospektrální, semisyntetický penicilin s baktericidním efektem.

Popis: Depotní antibiotikum s širokým indikačním spektrem a mezidruhovým použitím.

Léková forma: Injekční suspenze.

Doporučená dávka: 1 ml/10 kg ž. hm. Aplikace může být opakována za 48 hodin.

Ochranné lhůty: Česká republika: Mléko krav: 96 hodin, mléko ovcí: 120 hodin, maso skotu a ovcí: 21 dní, maso prasat: 42 dní.

Slovensko: Mléko krav: 9 dní, mléko ovcí: 6,5 dne, maso skotu 92 dní, maso ovcí: 45 dní, maso prasat: 93 dní.