ČESKÁ REPUBLIKA

WITNESS FELV/FIV

Balení: 5, 10 testů
Popis: Detekce antigenu viru leukémie koček a detekce protilátek proti viru imunodeficience koček.
Vzorek: Plná krev s antikoagulantem (EDTA nebo heparin), sérum nebo plazma.