ČESKÁ REPUBLIKA

prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení uživatelé internetových služeb Zoetis Česká republika, s.r.o. Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5.

Provozovatelem webové stránky www.zoetis.cz je Zoetis Česká republika, s.r.o. (dále jen „Zoetis“). Při provozu stránky společnost Zoetis shromažďuje, zpracovává a používá vaše osobní údaje, aby vám k této webové stránce a souvisejícím službám umožnila přístup a aby mohla reagovat na konkrétní potřeby uživatelů. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány a používány výhradně za tímto účelem.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Informace, které sbíráme od návštěvníků, a účel zpracování osobních údajů

Společnost Zoetis vaše osobní údaje shromažďuje, zpracovává a používá pouze v nutných a oprávněných případech, a to pro účely tvorby obsahu, aby jeho nabídku a prezentaci přizpůsobila jednotlivým uživatelům, pro účely uchovávání a úpravy smluvního vztahu mezi společností Zoetis a vámi jako uživatelem webové stránky www.zoetis.cz a poskytovaných internetových služeb či v takovém rozsahu, aby zajistila užívání a účtování internetových služeb (údaje o využívání služeb a fakturační údaje). Zoetis dále shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje, jež uživatelé poskytnou na webové stránce www.zoetis.cz, k vyřizování žádostí, přijímání oznámení nežádoucích účinků produktů společnosti Zoetis, poskytování informací o produktech či vyřizování žádostí podaných prostřednictvím webové stránky www.zoetis.cz. Údaje se poskytují například při objednávce newsletteru společnosti Zoetis, jehož rozesílání probíhá na základě zpracování a použití osobních údajů objednatele. Pokud jste se rozhodli přihlásit k odběru newsletteru společnosti Zoetis, máte možnost ho kdykoli zrušit. K odhlášení odběru použijte odkaz, který pro tento účel obsahuje každé vydání newsletteru.

K osobním údajům, jež Zoetis shromažďuje, zpracovává a používá, patří například jméno, titul a kontaktní údaje. V registračním formuláři jsme jasně označili, které údaje jsou k registraci požadovány a které údaje jsou nepovinné a mohou být uvedeny dle vašeho uvážení. Kromě toho pomocí souborů cookie a dalších nástrojů sbíráme a zpracováváme údaje sloužící ke sledování, jako je například IP adresa počítače, název internetového prohlížeče, webová stránka, z níž jste vstoupili na naše stránky, stránka, kterou jste skutečně navštívili, a datum, čas a délka návštěvy na našem webu. Shromažďování, zpracovávání a využívání těchto údajů umožňuje zajistit vaši návštěvu na našem webu po technické stránce a při navrhování webové stránky [www.zoetis.cz reagovat na poptávku.

Poskytování osobních údajů třetím stranám a do dalších zemí

Pokud použijete webovou stránku www.zoetis.cz mohou být vaše osobní údaje poskytnuty třetím stranám, například zástupcům, prodejcům či obchodním partnerům, které mohou mít sídlo v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo v zemi mimo EU a EHP, jejíž právní předpisy neodpovídají českému a evropským právním předpisům na ochranu údajů. Požadujeme, aby tyto společnosti splňovaly podmínky našich zásad ochrany osobních údajů, omezily svůj přístup k osobním údajům na minimum nezbytné k plnění závazků a nepoužívaly údaje, k nimž mají přístup, k jiným účelům než plnění svých závazků vůči nám. Zoetis zaručuje, že zajistí úroveň ochrany a bezpečnosti údajů, jakou vyžadují právní předpisy EU upravující ochranu údajů, například zavedením vhodných technických opatření, zásad a pravidel bezpečnosti, smluvních povinností a organizačních opatření, a uzná-li to za nezbytné, budou na základě vzorových doložek EU uzavřeny příslušné smlouvy o zpracování údajů.

Používání souborů cookie a jiných sledovacích systémů

Soubory cookie, tzv. log files a pixelové tagy (webové majáky) jsou technologie, které webové stránky společnosti Zoetis používají k identifikaci uživatele při jeho pohybu na těchto stránkách. Váš prohlížeč nám umožňuje ukládat některé informace (ID relace a/nebo trvalé soubory cookie) na pevný disk vašeho počítače, čímž dochází k identifikaci počítače. Soubory cookie můžeme používat k personalizaci webových stránek a ke sledování toho, jak využíváte jiné weby společnosti Zoetis.

V nastavení internetového prohlížeče si můžete zvolit, zda si přejete přijímání souborů cookie povolit či zakázat nebo zda vás má prohlížeč upozornit pokaždé, když je vašemu počítači soubor cookie poslán. Pokud jsou v nastavení prohlížeče soubory cookie zakázány, webové stránky používající soubory cookie vás při návratu na tyto stránky nerozpoznají a rovněž na nich můžete přijít o některé funkce. Jak můžete v prohlížeči soubory cookie zakázat, se dozvíte v prohlížeči v sekci Nápověda.

V některých případech ohledně ukládání souborů cookie na pevný disk počítače uzavíráme smlouvy se třetími stranami. Tyto třetí strany s námi uzavřely dohodu, která je zavazuje dodržovat naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou informace získané od třetích stran spojené s údaji o vás, nakládáme s nimi jako s osobními údaji.

Přestože soubory cookie obvykle neobsahují osobní údaje, může dojít k tomu, že pokud jste nám o sobě poskytli informace, přiřadíme vaše registrační údaje k souborům cookie nebo jiným sledovacím nástrojům, které naše webová stránka ukládá na pevný disk počítače. Díky přiřazení souboru cookie k registračním údajům můžeme poskytnout lepší personalizaci a funkce. Bez souborů cookie bychom takové funkčnosti nemohli dosáhnout.

Soubory cookie na našich stránkách mohou používat někteří naši obchodní partneři (například u odkazů na jejich stránky). Nepřejeme si, aby naši obchodní partneři používali soubory cookie ke sledování aktivity našich zákazníků poté, co opustí naše stránky. Nad tím, jak naši obchodní partneři soubory cookie na našich webových stránkách používají, však nemůžeme mít plnou kontrolu. Pokud zjistíte, že vám obchodní partner společnosti Zoetis ukládá nežádoucí soubor cookie na pevný disk, obraťte se na společnost Zoetis a společně tento problém vyřešíme.

Kromě toho můžeme používat i jiné sledovací systémy, například pixelové tagy. Pixelové tagy, někdy označované jako webové majáky, plní podobnou funkci jako soubory cookie, vzhledem k malé velikosti je ovšem není vidět. Stejně se však používají k předávání určitých informací našim serverům pro účely personalizace našich webových stránek a sledování toho, jak využíváte jiné weby společnosti Zoetis.

Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie na adrese.

Možnosti ochrany osobních údajů

Může se stát, že dostanete nabídku k odběru pravidelných informačních či propagačních e-mailů zasílaných společností Zoetis a třetími stranami spolupracujícími se společností Zoetis. Pro přihlášení k odběru se musíte zaregistrovat u příslušné služby a poskytnout souhlas zvlášť pro každou službu, jejímž prostřednictvím se rozhodnete materiály odebírat. Máte rovněž možnost odběr informačních či propagačních e-mailů zrušit. V takovém případě je nutno poskytnout informace nebo se řídit pokyny, které jsou uvedeny v e-mailech či programech, které vám zasíláme. Společnost Zoetis vás bezodkladně vyjme ze seznamu odběratelů příslušného newsletteru nebo programu.

Aktualizace a odstranění osobních údajů a kontaktování společnosti Zoetis

Můžete se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o i) přístup ke svým osobním údajům, ii) odstranění osobních údajů, které jste nám poskytli, z našich systémů, iii) aktualizaci osobních údajů, které jste nám poskytli, a iv) změnu svých preferencí v oblasti marketingových kontaktů, a to na e-mailové adrese privacy@zoetis.com nebo na korespondenční adrese naší společnosti Zoetis Česká republika, s.r.o. Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5. případně také můžete své údaje po přihlášení aktualizovat na svém účtu.

Podávání stížností

Máte právo podat stížnost ohledně zpracování vašich údajů společností Zoetis příslušnému dozorovému úřadu na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Prague 7

Zoetis Česká republika, s.r.o. Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5.

Prohlášení o ochraně osobních údajů, aktualizované znění z ledna 2018

KONTAKTUJTE NÁS

Zoetis

Náměstí 14. října 642/17
150 00  Praha 5

Tel.:257 101 111
Fax: 257 101 101