Děkujeme, že jste povolili soubory cookies.

Nyní můžete tuto zprávu skrýt nebo zobrazit další informace o souborech cookies.

ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soukromí vašich osobních údajů (v některých zemích se označují jako "osobní data" nebo "osobně identifikovatelné informace") je pro společnost Zoetis důležité.

Chcete-li své soukromí lépe chránit, nabízíme vám naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste lépe porozuměli našemu závazku vůči vám a vašemu soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace o vás smíme shromažďovat; jak informace o vás používáme; jak je chráníme; a jaké možnosti máte ovlivnit, jak budou tyto informace použity. Ve společnosti Zoetis chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek a využívání našich služeb cítili co nejlépe.

Po podstatných změnách zásad ochrany osobních údajů vynakládáme veškeré úsilí, abychom vás o nich informovali. Mohou v nich nastat drobné změny, které nebudou mít na použití jednotlivě identifikovatelných či osobních údajů vliv. S tím, jak se přidávají nové funkce, budeme muset zásady ochrany osobních údajů aktualizovat nebo přezkoumat a vyhrazujeme si právo tak učinit kdykoliv, bez předchozího upozornění – vyvěšením jejich revidované verze. V případě, že tyto zásady změníme způsobem, který bude vyžadovat vaše informování, budeme takové oznámení uvádět v horní části zásad ochrany osobních údajů po dobu nejméně 30 dnů po novém datu účinnosti, abyste viděli na první pohled, že se změnily. V jiných případech můžeme konkrétně požádat o váš souhlas. Změny zásad ochrany osobních údajů budeme na našich webových stránkách zveřejňovat včas.

Naše zásady ochrany soukromí tvoří následující články. Věříme, že jejich přečtení vám dá jasnou představu o tom, jak informace o vás spravujeme.

  • Osobní údaje, které shromažďujeme
  • Jak informace o vás používáme
  • Jak společnost Zoetis informace o soukromí zpracovává
  • Vaše možnosti ochrany osobních údajů
  • Aktualizace osobních údajů a kontaktování společnost Zoetis
  • Soukromí dětí

Když mluvíme o sobě jako "my" nebo "společnost Zoetis", máme na mysli společnost Zoetis Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze, nám. 14. října 642/17. Můžeme sdílet informace mezi firmami, které vlastníme nebo kontrolujeme, a můžeme sdílet informace o našich propagačních partnerech a firmách, spolupracujících se společností Zoetis, ale všechny informace, které sdílíme, budou vždy zpracovány v souladu s polskými zákony na ochranu soukromí a chráněny v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Zoetis má celou řadu služeb a webových stránek, z nichž každá má vlastní obsah, vlastnosti a funkce s jiným účelem, takže tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být určeny pro konkrétní služby/místa, u kterých jsou zveřejněny.

Příslušné zásady ochrany soukromí byste si měli přečíst na každé webové stránce, kterou po opuštění jedné z našich stránek navštívíte. Jakmile stránky společnosti Zoetis opustíte, není společnost Zoetis zodpovědná za to, jak s vaším soukromím ostatní weby nakládají.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Informace, které sbíráme od návštěvníků

Můžeme shromažďovat informace přímo od návštěvníků našich webových stránek, stejně jako nepřímo pomocí cookies a dalších technologií. Můžeme sledovat informace z vašeho prohlížeče, včetně webu, odkud jste přišli (známé jako odkazující adresy URL), typu prohlížeče, který používáte, čas a datum přístupu, informace, poskytované cookies, můžeme shromažďovat údaje o umístění vašeho počítače, informace o protokolování, informace o vašem zařízení, prohlížeči a podobné typy informací, které vás osobně neidentifikují. Na některých našich stránkách je nutné se pro přístup k částem webu zaregistrovat. Další informace ohledně cookies naleznete v zásadách, týkajících se používání souborů cookies, naleznete na adrese https://www.zoetis.cz/privacy-policy.aspx.

Kromě toho můžeme o vás shromažďovat informace, které automaticky shromažďují naše webové servery, jako je vaše IP adresa a název domény. Společnost Zoetis může používat webový server a informace z prohlížeče za účelem individuálního přizpůsobení svých nabídek a prezentací, pokud obsahují vaše osobní údaje.

Informace, které shromažďujeme při registraci uživatele

Návštěvníci, kteří se registrují pro služby na našich webových stránkách, jsou požádáni o poskytnutí identifikačních informací, jako je jméno, pohlaví a kontaktní informace. Na registrační obrazovce jsme jasně označili, které informace jsou pro registraci požadovány, a které informace jsou volitelné a mohou být uvedeny dle vašeho uvážení. V některých jurisdikcích musí společnost Zoetis získat souhlas návštěvníků dříve, než začne osobní identifikační údaje shromažďovat.

Informace z vnějších zdrojů

Můžeme také shromažďovat informace o profesionálech z oboru péče o zdraví zvířat, kteří se zaregistrují na našich webových stránkách, z jiných zdrojů s cílem ověřit stav jejich licence a identitu. V některých případech žádáme zákazníky o informace i poté, co se zaregistrují, například informace o kreditní kartě. V případě potřeby (například zpracování příkazu k nákupu) mohou naše webové stránky kontaktovat finanční nebo úvěrové organizace pro potvrzení informací o kreditních kartách zákazníků. Čas od času se můžeme rozšířit naše stávající databáze uživatelů o legálně získané informace od třetích stran. Některé z těchto informací mohou být osobně identifikovatelné, jako je změna státní příslušnosti nebo adresy. Děláme to pro lepší zacílení naší informační nabídky a propagačních kampaní a poskytování relevantních nabídek, o kterých si myslíme, že byste o ně mohli mít zájem. V některých jurisdikcích musíme získat váš souhlas a poskytnout vám možnost kdykoliv odběr takových sdělení odhlásit zasláním e-mailu na adresu: privacy@zoetis.com.

Další informace

Shromažďujme rovněž informace, které nám dobrovolně poskytujete prostřednictvím odpovědí na průzkumy reakcí, vyhledávacích funkcí a podobně.

Chcete-li získat další služby, informace nebo řešit stížnosti či obavy, můžeme rovněž požádat o poskytnutí dalších informací, jako je vaše e-mailová adresa.

Používání cookies a jiných sledovacích systémů

Cookies, logy a pixelové tagy (webové majáky) jsou technologie používané webovými stránkami společnosti Zoetis k identifikaci uživatele přitom, jak se uživatel pohybuje po našich webových stránkách. Váš prohlížeč nám umožňuje umístit některé informace (ID relace a/nebo trvalé cookies) na pevném disku počítače, čímž se váš počítač identifikuje. Cookies můžeme používat k personalizaci našich webových stránek a sledování vašeho využití jiných webů společnosti Zoetis.

Webový prohlížeč lze nastavit tak, aby vám umožnil kontrolovat, zda budete cookies přijímat, odmítat, nebo aby vás upozornil pokaždé, když jsou vám cookies odeslány. Pokud je váš prohlížeč nastaven na odmítnutí cookies, webové stránky, používající cookies technologie vás nerozpoznají, když se na webovou stránku vrátíte, a některé funkce webové stránky tak mohou být ztraceny. Sekce nápovědy vašeho prohlížeče vám poradí, jak prohlížeči v přijímání cookies zabránit.

V některých případech ohledně umísťování cookies na pevném disku počítače uzavíráme smlouvy se třetími stranami. Tyto třetí strany s námi uzavřely dohodu, která je zavazuje dodržovat naše zásady ochrany soukromí. Pokud jsou informace získané od třetích stran spojené s údaji o vás, nakládáme s nimi jako s osobními údaji.

Ačkoli cookies obvykle neobsahují osobní údaje, pokud jste nám informace o vás poskytli, můžeme přiřadit vaše registrační informace ke cookies nebo jiným sledovacím nástrojům, které naše webové stránky umísťují na pevném disku vašeho počítače. Přiřazení cookies k registračních údajům nám umožňuje nabídnout větší personalizaci a funkčnost. Bez cookies by tyto funkce nebyly možné.

Cookies na našich stránkách (například odkazy na obchodní partnery) mohou používat někteří z našich obchodních partnerů. Nechceme, aby naši obchodní partneři používali cookies pro sledování aktivity našich zákazníků poté, co opustí naše stránky. Nemáme však plnou kontrolu nad tím, jak mohou naši obchodní partneři cookies na našich webových stránkách používat. Pokud se dozvíte, že nějaký obchodní partner společnost Zoetis ukládá nežádoucí cookies na váš pevný disk, obraťte se na společnost Zoetis a tento problém společně vyřešíme.

Kromě toho můžeme používat i jiné sledovací systémy, jako jsou pixelové tagy. Pixelové tagy, někdy nazývané webové majáky, mají podobnou funkci jako cookies. Vzhledem k malé velikosti je ovšem není vidět; přesto se používají k předávání určitých informací, pomocí kterých naše servery přizpůsobují naše webové stránky a sledují vaše využívání jiných webů společnosti Zoetis. Kromě toho můžeme také použít pixelové tagy v našich e-mailech na bázi HTML. Další informace o souborech cookies naleznete v našich zásadách používání souborů cookies na adrese https://www.zoetis.cz/privacy-policy.aspx.

Jak informace o vás používáme

Souhrnné údaje

Shromažďujeme souhrnné údaje o návštěvnících našich webových stránek za účelem vývoje a zlepšování produktů a služeb. Rovněž pak k analýze trhu. Informace z našich webových stránek v agregované podobě bez identifikačních údajů můžeme poskytnout třetím osobám.

Marketing

Naše webové stránky můžeme přizpůsobit podle vašich zájmů. Například se vám na našich webových stránkách mohou zobrazovat různé články na různých místech na základě informací, které jste nám sdělili, nebo informací, které jsme získali kontrolou vaší předchozí návštěvy nebo informací, které jsme získali z vašich interakcí s třetí stranou, která s námi sdílí informace.

Když sdílíme informace s třetími stranami, pracujícími jménem společnosti Zoetis, snažíme se zajistit, aby se písemně zavázaly k dodržování zásad společnosti Zoetis ohledně ochrany osobních údajů.

Pokud zjistíme, že třetí osoba pracující jménem společnosti Zoetis nevhodně zveřejňuje osobní údaje o našich návštěvnících, okamžitě přijímáme opatření k zabránění opakování takové situace.

Jinak než jak je popsáno výše, nebude společnost Zoetis předávat osobní údaje třetí straně bez vašeho souhlasu.

Ochrana informací

Jak společnost Zoetis zpracovává soukromé údaje

Náš závazek k dodržování bezpečnosti

Máme zavedeny odpovídající fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a bránění neoprávněnému přístupu, zachování bezpečnosti dat a správné používání informací, které shromažďujeme online. Upozorňujeme, že používání internetu není obecně bezpečné, a proto se snažíme zajistit přiměřenou úroveň zabezpečení na základě obecných oborových standardů. Proto doporučujeme, abyste k ochraně vašich údajů při používání internetu a všech ostatních odkazů používali veškerá možná opatření.

Všeobecné zásady

Zavedli jsme technologii a bezpečnostní zásady, pravidla a jiná opatření na ochranu osobních údajů, které máme pod naší kontrolou, před neoprávněným přístupem, nevhodným použitím, změnou, nezákonným nebo náhodným zničením a náhodnou ztrátou. Rovněž chráníme vaše osobní data požadavkem, aby všichni naši zaměstnanci a ostatní, kteří mají přístup nebo se podílí na zpracování vašich údajů, důvěrnost vašich informací respektovali.

Společnost Zoetis používá bezpečné metody k určení totožnosti každého registrovaného uživatele, aby příslušná práva a omezení mohla být pro daného uživatele uplatňována. Spolehlivé ověření identity uživatele se nazývá autentizace. Společnost Zoetis používá k autentizaci uživatelů hesla a uživatelská jména. Za ochranu vlastního hesla zodpovídají uživatelé.

Ukládání informací

Osobní údaje, které nám sdělujete, přenáší a ukládají naše databázové servery v datových centrech společnosti Zoetis Group v zemích mimo Evropský hospodářský prostor nebo hostované třetími stranami, které převádějí a uchovávají informace o databázových serverech umístěných v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, a které s námi podepsaly smlouvu, vyžadující dodržování zásad ochrany osobních údajů. Používáme firewall a další technologie, aby se zabránilo jednotlivcům v neoprávněném přístupu k informacím. Datová centra jsou navržena tak, aby byla fyzicky bezpečná a chráněná před neoprávněným přístupem neoprávněných osob.

Informace v našich datových centrech jsou pravidelně zálohovány, jako pomoc při obnovování informací v případě náhodného poškození informací nebo z důvodu přírodní katastrofy. Záložní médium je uloženo ve fyzicky bezpečném skladu.

Třetí strany

Kromě souhrnných informací (jak je uvedeno výše) můžeme s třetími stranami sdílet některé druhy informací, jak je popsáno níže. S dalšími organizacemi budeme sdílet pouze informace, u nichž k tomu máme vaše svolení v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí, nebo tam, kde jsme přesvědčeni, že je to nezbytné z legitimních důvodů, souvisejících s nabízenými službami.

Firmy a lidé, kteří pracují pro nás: Protože jsme velká společnost, máme smlouvy s jinými společnostmi a jednotlivci, kteří nám pomáhají poskytovat služby. Například můžeme hostovat některé z našich webových stránek na počítačích jiné společnosti, najímat si technické poradce na udržování našich webových stránek, nebo spolupracovat s firmami na odstraňování opakujících se informací ze seznamů zákazníků, analýze dat, poskytování marketingové podpory, záručního a pozáručního servisu. Kromě toho, pokud jste pracovník v péči o zvířata, můžeme si ověřit stav vaší licence a další informace v dostupných databázích, uvádějících seznamy licencovaných profesionálů v péči o zdraví zvířat. Aby mohly dělat svou práci, mohou mít tyto společnosti omezený přístup k některým z osobních údajů, které o našich uživatelích uchováváme. Jiné firmy mohou shromažďovat informace naším jménem prostřednictvím svých stránek. To občas zahrnuje použití rámečků, které nebudou v okně prohlížeče zobrazovat URL adresu stránky, kterou jste navštívili. Požadujeme, aby tyto společnosti dodržovaly soulad s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů, omezily svůj přístup k osobním údajům na nezbytné minimum, aby plnily své závazky, a nepoužívaly informace, ke kterým mají přístup, k jiným účelům než plnění svých povinností vůči nám. Vynakládáme maximální úsilí s cílem omezit používání osobních údajů jinými společnostmi.

Společnosti skupiny Zoetis: můžeme předávat informace jiným společnostem ve skupině Zoetis za účelem ukládání a zpracování dat. Pro účely takového zpracování osobních údajů jsou zavedeny vnitropodnikové dohody s cílem zajistit bezpečnost přenášených informací.

Propagační a informační nabídky: Někdy posíláme nabídky vybraným skupinám zákazníků. K dosažení tohoto cíle můžeme využívat třetí strany, jednající jménem společnosti Zoetis. Zajišťujeme různé mechanismy, abyste nám mohli sdělit, že nechcete dostávat takové propagační a informační nabídky. Například můžeme poskytnout políčko, jehož pomocí zákazníci odsouhlasí zasílání informací od třetích stran, a dáváme jasně najevo, že tímto souhlasem souhlasíte s poskytováním svých osobních údajů třetí straně. Můžete se rozhodnout, že od nás přijímat propagační a informační materiály nebudete, což je uvedeno v každém z našich programů, které vám posíláme.

Převody podniků: Budeme-li převádět obchodní jednotky (například dceřiná společnost) nebo aktiva (například webové stránky) na jinou společnost, budeme vyžadovat, aby dodržovaly podmínky ochrany osobních údajů.

• Právní požadavky: Můžeme předat účet a jiné osobní údaje, pokud budeme mít za to, že je jejich vydání požadováno dle zákona.

Vaše možnosti ochrany osobních údajů

Je možné, že vám bude nabídnuto dostávat pravidelné informační/propagační e-maily od společnosti Zoetis a třetích stran, které s námi spolupracují. Tuto možnost můžete odmítnout, pokud poskytnete informace nebo budete postupovat podle pokynů, uvedených v e-mailu nebo v programu, který vám zašleme. Společnost Zoetis vás z tohoto bulletinu nebo jiných programů odhlásí do deseti pracovních dnů.


Aktualizace osobních údajů a kontaktování společnosti Zoetis

Můžete nás kdykoliv kontaktovat s žádostí o (i) přístup ke svým osobním údajům (ii) žádostí o odstranění osobních údajů, které jste nám poskytli, z našich systémů, (iii) aktualizaci osobních údajů, které jste nám poskytli, a (iii) změnu svých preferencí s ohledem na marketingové kontakty, e-mailem na privacy@Zoetis.com nebo nám napište na adresu Zoetis Česká republika, s.r.o., nám. 14. října 642/17, Praha 5, nebo, pokud je k dispozici, přihlášením do svého účtu a aktualizací svých údajů.

Společnost Zoetis vás bude informovat prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů s jakýmikoliv dalšími informacemi, které budou nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem a kontextu, ve kterém jsou osobní údaje zpracovávány.

Přístup k dětem

Zavázali jsme se k ochraně soukromí dětí. Nechceme shromažďovat osobní údaje od osob, o kterých víme, že jde o děti mladší 13 let.

Zoetis Česká republika, s.r.o. Zásady ochrany osobních údajů, aktualizováno 1. července 2016.