ČESKÁ REPUBLIKA

KONTAKTY

MVDr. Miloš Pánek
Email: milos.panek@zoetis.com
Tel.: +420 731 532 745
Region: střední, východní
a severní Čechy

Ing. Jiří Heindl, Ph.D.
Email: jiri.heindl@zoetis.com
Tel.: +420 731 532 746
Region: střední, západní,
a jižní Čechy

MVDr. Monika Talafous Zemanová Ph.D.
Email: monika.talafouszemanova@zoetis.com
Tel.: +420 731 532 742
Region: jižní a severní Morava

Ing. Jana Petrová
Email: jana.petrova@zoetis.com
Tel.: +420 731 532 415
Region: Vysočina, jižní a severní Morava

Alena Hamplová
Email: alena.hamplova@zoetis.com
Tel.: +420 731 532 512
Region: severní a střední Čechy,
Praha 3, 7, 8, 9 a 10

Andrea Schejbalová
Email:andrea.schejbalova@zoetis.com
Tel.: +420 731 532 738
Region: jižní Čechy,
Praha 1, 2, 4, 5 a 6

VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ SLOVENSKO:
MVDr. Ivana Surinová
Email: ivana.surinova@zoetis.com
Tel.: +421 905 453 240

ZÁPADNÍ SLOVENSKO:
Ing. Martin Mučina
Email: martin.mucina@zoetis.com
Tel.: +421 915 762 982