ČESKÁ REPUBLIKA

ZDRAVÍ ZVÍŘAT

Zdraví zvířat se týká miliard lidí po celém světě. Tento rostoucí průmysl stojí na křižovatce dvou důležitých a dobře zavedených oblastí, které ovlivňují život lidí kdekoliv - produkce hospodářských zvířat a péče o společenská zvířata. Zde vidíme přímou souvislost mezi zdravím zvířat a zdravím lidí. Široce definovaný průmysl zdraví zvířat zahrnuje všechny produkty a služby, s výjimkou krmiv, které podporují produktivitu hospodářských a společenských zvířat. Tyto přípravky a služby zahrnují léky a vakcíny, diagnostiku, veterinární a chovatelské pomůcky, doplňky stravy, veterinární a ostatní s tímto odvětvím spojené služby.

Zdraví zvířat je úzce spojeno se zdravím lidí. Zdraví prospěšné a udržitelné příjmy bílkovin z mléka, vajíček a masa začínají u zdravých hospodářských zvířat. Navíc, průměrně 70 procent známých onemocnění, které mají vliv na člověk jsou tzv. "zoonózy", tedy. onemocnění, která mohou být přenesena mezi zvířaty a lidmi.

NA POMEZÍ DVOU ROSTOUCÍCH SEKTORŮ

Zdraví zvířat se nachází na průseku dvou velkých a rostoucích odvětví: společenských zvířat  a produkce hospodářských zvířat. Tyto dva sektory jsou vzájemně propojeny. S rostoucí poptávkou po produkci hospodářských zvířat a zvyšující se mírou vlastnictví společenských zvířat, odvislou od rostoucí životní úrovně, se zvyšuje také poptávka po veterinárních léčivech a vakcínách.

 

NA ČEM JE RŮST ZALOŽEN

Rychlý růst populace jde ruku v ruce s rostoucím příjmem na obyvatele v rozvojových zemích, což je příčinou dvou klíčových trendů, které, v širším měřítku, pohánějí strategii Zoetisu.

    • Zvýšená poptávka po živočišných bílkovinách, zahrnující mléko, maso, vejce a ryby, ovlivněná limitovanými zdroji půdy a vody, vyžadující, abychom produkovali více potravin s méně zdroji.

    • Zvýšená poptávka po vlastnictví společenských zvířat a výdaje na léky, které jim pomáhají žít delší a zdravější životy.

KONTAKTUJTE NÁS

Zoetis

Náměstí 14. října 642/17
150 00  Praha 5

Tel.:257 101 111
Fax: 257 101 101